Schoolgids en formulieren

DeRank-55

Schoolgids en formulieren

Klachtenregeling TriVia

Bij vragen of problemen kunt in eerste instantie bij de leerkracht of directeur van de school terecht. Mocht dit niet toereikend zijn, dan kunt u in de klachtenregeling lezen welke andere wegen er zijn.

Binnen de school is een contactpersoon benoemd die u in voorkomende gevallen kunt benaderen. Dit is Angelina Leeuwestein: a.leeuwestein@cbsderankmeerkerk.nl

De externe vertrouwenspersoon binnen TriVia is: dhr. Jan Hogenhout. Hij is voor ouders en medewerkers bereikbaar via de mail: j.hogenhout@me.com of telefonisch: 06-11721746