Missie en visie

Ons onderwijs zien we in samenhang met onze christelijke identiteit: kinderen mogen opgroeien tot mensen zoals God ze bedoeld heeft, waarbij de talenten die de kinderen hebben tot ontwikkeling mogen komen als vruchten aan een rank, geworteld bij de Bron. De naam van onze school klinkt hierin door.

Ontdeklab 2

Missie en visie

We willen een kind helpen zich te ontwikkelen tot een evenwichtige persoonlijkheid met gezond zelfvertrouwen, die relatief zelfstandig kan denken en werken, met vallen en opstaan leert doorzetten, de eigen verantwoordelijkheid neemt en zijn of haar talenten leert kennen, ontwikkelen en inzetten. Een mens die in relatie tot anderen respect toont, feedback kan geven en ontvangen, samenwerkt, betrokken en empathisch is. Een persoonlijkheid met een open, nieuwsgierige en kritische leerhouding, die kan omgaan met wat er in de 21ste eeuw op hem of haar afkomt.

Dit vraagt van ons als team:

  • dat we feedback kunnen geven en ontvangen.
  • dat we in openheid de moed tonen eerlijk te zijn en voor onszelf te spreken;
  • dat we met elkaar leren als professionele gemeenschap;
  • dat we de goede ervaringen uit het verleden meenemen en ons richten op ontwikkeling;
  • dat we persoonlijke aandacht hebben voor de kinderen en elkaar;
  • dezelfde open en kritische leerhouding die we de kinderen gunnen.

Normen en waarden

We maken dit in de school waar door kinderen normen en waarden mee te geven, ze met enthousiasme te helpen en te stimuleren en de tijd voor ze te nemen. We bieden uitdagend onderwijs, stimuleren onderzoekend leren en zorgen voor afwisseling in de werkvormen. De verschillende talenten van leerkrachten zetten we in om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen.