Gebedsgroep

Op onze school weten we ons afhankelijk van Gods zegen. Daarom is het fijn dat er een gebedsgroep is die voor ons onderwijs, de kinderen en het personeel bidden. U kunt hier vrijblijvend bij aansluiten.

Identiteit 3

Het is fijn om te bidden voor de school, voor het team van meesters en juffen en voor de leerlingen. Naast gebedspunten die worden aangedragen door de school, worden ook de ouders gevraagd om gebedspunten aan te dragen. Daarnaast zal er elke bijeenkomst in het bijzonder voor één klas gebeden worden.

De gebedsgroep komt elke maand bij elkaar op maandagochtend of woensdagochtend om 08.30 uur in het schoolgebouw. De datums met tijdstip en locatie zullen in de nieuwsbrief vermeld staan.

Het is fijn te merken dat ouders enthousiast reageren op het initiatief van de gebedsgroep. Er is dan ook alle openheid om aan te sluiten, iedereen is welkom! De vorm van het samenzijn ligt niet vast en het uitspreken van een gebed is geen verplichting.

De gebedsgroep komt elke maand bij elkaar op maandagochtend of woensdagochtend om 08.30 uur in het schoolgebouw. Gebedspunten kunnen worden gemaild naar gebed@cbsderankmeerkerk.nl Ook voor eventuele vragen mag dit e-mailadres gebruikt worden. Alles wat er gedeeld wordt binnen de gebedsgroep zal vertrouwelijk zijn en indien gewenst anoniem blijven! Vanuit de gebedsgroep is Lenie Versluis contactpersoon.

Tot slot

Gebed toont onze afhankelijkheid van God. Wij kunnen niets uit eigen kracht. De kracht van gebed is groot! Fijn als u meebidt!