Ouders en kinderen aan het woord

DeRank-19

Onze drie dochters gaan naar de Rank. Alle drie zijn ze anders, maar het is merkbaar dat de school hen allen persoonlijk benaderd. Je kind wordt echt gekend. De aandacht en persoonlijke betrokkenheid van leraren waarderen wij enorm. We hechten waarde aan de christelijke identiteit van de school. Fijn dat dit merkbaar is in de dagelijkse omgang met elkaar. Het geeft vertrouwen nu ook onze jongste zoon net 4 jaar is geworden en op De Rank zit.

Naam 6

CBS De Rank is een school waar onze kinderen met plezier naar toe gaan. Het is als ouders fijn om te ervaren, dat onze kinderen gezien worden als mens, als individu, als leerling en als kind van God.

Naam 5

Aan het begin van groep 3 werd al snel duidelijk dat onze dochter iets "meer" nodig heeft. Daar waar het reguliere lesprogramma stopte, gingen de leerkrachten met haar verder zodat ook zij krijgt wat ze nodig heeft. Dat is pas "leer-kracht"!

Naam 4

Wij ervaren de school als een veilige plek om te leren, te ontdekken en zich te ontplooien. De kinderen krijgen ieder op hun eigen niveau de uitdaging die ze nodig hebben. Met veel plezier brengen ze hier hun basisschooltijd door!

Naam 3

Op De Rank voelt onze zoon zich thuis en krijgt hij alle ruimte om zichzelf te mogen zijn. Er is veel aandacht voor het individu en er is een mooie mix van ervaring en talent aanwezig onder de leerkrachten. Hij gaat met veel plezier naar school en ontwikkelt zich goed.

Naam 2

Bij het schoolplein wachten op onze kinderen, daarna meer afstand. Na jaren “de Rank” gaat onze jongste nu ook naar het vervolgonderwijs. We kijken met plezier terug op alles wat onze kinderen op de Rank hebben ervaren en geleerd.

Naam 1

De Rank is een superleuke school, omdat er heel veel aandacht is voor wat de kinderen willen en wat zij een fijne lesmethode vinden.

Mylene

Het is heel gezellig en er wordt ook twee keer per week gegymd.

Sjoerd

De meester en de juf zijn heel aardig.

Twan