Een goede plek voor je kind

Zoek je een goede basisschool die past bij je zoon of dochter? Wij heten je van harte welkom op CBS De Rank en vertellen je graag alles over onze school en wat ons bijzonder maakt.

De Rank is een protestants-christelijke basisschool, midden in Meerkerk. We bieden een veilige en uitdagende omgeving en zijn een groeiende school. Iedereen die onze identiteit respecteert, is van harte welkom.

DeRank-38

Een goede plek voor je kind

Ouders waarderen de wijze waarop we kinderen motiveren tot leren, de kwaliteit van ons onderwijs en onze grote betrokkenheid, en zien dat kinderen met plezier naar school gaan.

Aandacht

Op De Rank hebben we aandacht voor ieder kind. Je mag zijn zoals je bent. Het is belangrijk dat het op school goed gaat, en daarbuiten ook. Daar besteden we aandacht aan door persoonlijke gesprekjes. We hebben oog voor het totale welzijn van je kind.

Samen Leren Groeien

Het motto van De Rank is: Samen Leren Groeien.

Samen

We zijn samen één school, één team. We werken samen en benutten elkaars kwaliteiten.

Leren

We geven de kinderen kennis en vaardigheden mee, waardoor ze het redden in de maatschappij.

Groeien

Letterlijk het groeien van kinderen, maar vooral figuurlijk. Kinderen groeien als persoon. We willen de kinderen zelfvertrouwen meegeven, ervoor zorgen dat een kind met een glimlach de school uit gaat en plezier in het leren heeft.

DeRank-42

Samen Leren Groeien

Op De Rank vinden we een brede ontwikkeling belangrijk. We kijken naar ieders talenten, zorgen voor een breed aanbod en willen kinderen motiveren tot leren.