Schooltijden

De Rank heeft een continurooster en de kinderen gaan van 8.30 tot 14.00 uur naar school.

DeRank-46

Schooltijden

Tussen 12.00 en 12.30 uur is het pauze. De kinderen eten samen met de leerkracht in de klas en spelen daarvoor of daarna buiten.

Kinderen die na 1 januari 2024 vier jaar worden zijn op woensdag vrij.