Kanjerschool

De basisschooltijd is een belangrijke periode in de ontwikkeling van kinderen. De manier hoe we met elkaar omgaan, vinden wij als school belangrijk. Vanuit onze christelijke identiteit zien we ieder kind als uniek en van waarde.

DeRank-34

Een veilige plek

De Rank is een Kanjerschool, want we willen dat de kinderen kanjers worden. Alle vaste leerkrachten van onze school zijn gecertificeerde Kanjertrainers. We zetten Kanjerlessen in om de kinderen te leren voor zichzelf op te komen en leren hen dat het goed is om elkaar te helpen. Daarbij hoef je niet bang te zijn om voor je mening uit te komen. We doen het samen, onze school is een veilige plek voor iedereen.

Vanuit een duidelijke structuur hanteren wij de volgende Kanjerafspraken:

  • We doen mee.
  • We hebben plezier.
  • We werken samen.
  • We helpen elkaar.
  • We vertrouwen elkaar.

Positieve houding

Het doel van de Kanjermethode is je kind positief over zichzelf en anderen te laten denken. Het zorgt dat kinderen zich op hun gemak voelen. Je kind kan zich zo beter concentreren op school en dat heeft een positief effect op de leerresultaten.

Naastenliefde

‘Heb je naasten lief’ staat bij ons centraal. Het gaat erom dat we het goed met elkaar hebben. Niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Daarom doen we mee aan verschillende projecten waarin dit naar voren komt. We voeren jaarlijks acties om geld in te zamelen voor goede doelen.