Samen met ouders

We vinden het belangrijk om goede contacten en ‘korte lijntjes’ met ouders te onderhouden.

Zelfstandig werken 1

Parro

We informeren ouders over belangrijke gebeurtenissen op school en over de ontwikkeling van hun kind(eren). Via het handige Parro ontvang je berichten en nieuwsbrieven van school en kun je berichten sturen naar de leerkracht.

Contactmomenten

Drie keer per jaar word je uitgenodigd voor een oudergesprek. Daarnaast is het altijd mogelijk om op initiatief van de ouders of leerkracht een extra gesprek in te plannen. Ook organiseren we gezellige kijkmiddagen. Je kunt dan samen met je kind in de groep naar de creatieve werkjes en opdrachten komen kijken.