Toekomstgericht onderwijs

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. We willen hun de ruimte geven om hun talenten te ontwikkelen en als persoon te groeien. Op De Rank vinden we het belangrijk dat kinderen toekomstgericht leren. Naast een goede basis door vakken als rekenen, taal en lezen, laten we de leerlingen kennismaken met techniek en ICT.

Ontdeklab 3

Toekomstgericht onderwijs

We leven in een tijd waarin de 21ste-eeuwse vaardigheden nodig zijn als voorbereiding op de toekomst. Deze vaardigheden doen kinderen op in een ontdek-lab.

Het ontdek-lab is een leeromgeving voor kinderen van groep 5 t/m 8 waarin zij ontdekkend leren, met de focus op techniek. De lessen hebben betrekking op programmeren, mediawijsheid, (stop-motion)film, green screen, Lego WeDo, etc. Het aanbod en de materialen inspireren de kinderen; het stimuleert om te gaan ontdekken en onderzoeken, en daarmee successen te ervaren.

De kinderen werken het gehele jaar in periodes van 12 weken aan verschillende opdrachten. We vragen ze een probleem op te lossen aan de hand van opdrachtkaarten. Dat levert mooie inzichten op. Ieder groepje benadert de opdracht op een andere manier. Dat is mooi om te zien, en daardoor leren we van elkaar.

ICT

Werken met de computer zien we niet als doel op zich, maar als middel om ons onderwijs aantrekkelijker, beter, afwisselender en effectiever te maken. De kinderen van groep 4 t/m 8 werken bij taal en rekenen met de software van Snappet. Dit houdt in dat de kinderen gewoon uit de methodes Taal Actief (taal en spelling) en Rekenrijk (rekenen en wiskunde) werken, maar hun werk digitaal maken in plaats van in een werkboek.

Het werken met deze software heeft een aantal voordelen. De kinderen zien meteen of hun gegeven antwoord goed of fout is en krijgen de kans om zich te verbeteren. De leerkrachten kunnen meteen hulp bieden waar nodig. Daarnaast biedt de software werk op maat aan: moeilijkere opgaven of juist herhalingsopgaven, net wat het kind nodig heeft.

Engels vanaf groep 1

Engels is een wereldtaal waarmee we ons over de hele wereld verstaanbaar kunnen maken. Het is dus van belang dat onze kinderen Engels herkennen, begrijpen en kunnen toepassen.

Wij zien meerdere redenen om al op jonge leeftijd met Engels te beginnen:

  • Het bevordert internationale oriëntatie.
  • Het geeft een kwaliteitsimpuls aan het taalonderwijs.
  • Het stimuleert de algemene taalontwikkeling.
  • De taalgevoelige leeftijd ligt vóór zeven jaar.

Vanaf groep 1 bieden wij de kinderen op een speelse manier activiteiten in het Engels aan. In groep 1 t/m 4 doen we dit met de methode iPockets. Door middel van liedjes, rijmpjes, interactieve praatplaten en videomateriaal ontdekken de kinderen op een interactieve en speelse manier de Engelse taal.

In groep 5 t/m 8 wordt de methode Take it Easy gebruikt. Het accent ligt op communicatie. De methode nodigt de leerlingen uit om zich te uiten in de Engelse taal.