Brede ontwikkeling

Op De Rank vinden we een brede ontwikkeling belangrijk. We kijken niet eenzijdig naar je kind, want we doen kinderen tekort als we ons alleen op taal en rekenen focussen. We kijken ook naar ieders talenten. Wij zorgen voor een breed aanbod en willen kinderen motiveren tot leren. Daarbij kijken we ook naar het niveau van een kind en sluiten daar met ons onderwijs op aan.

DeRank-22

Talentontwikkeling

De Rank stimuleert creativiteit en investeert in kunst en cultuur. De leerkrachten geven zelf kunstzinnige vakken, zoals tekenen, schilderen, textiel, dans en drama. En er is een vakleerkracht voor muziek.

Drie keer per jaar organiseren we een kunstzinnige workshopdag. Zo maken kinderen kennis met verschillende kunstvormen en ontwikkelen ze hun creatieve talenten. Daarnaast doen we ook mee met het Kunst- en Cultuurprogramma van de gemeente Vijfheerenlanden en bezoeken we musea en het theater.

Aanbod op niveau

Als kinderen gemotiveerd zijn om te leren, dan krijgen ze meer voor elkaar. We bereiken dit door goede instructies te geven en de lesstof op verschillende niveaus aan te bieden. Differentiatie is een vanzelfsprekendheid in de groep, zowel bij de instructie als het aanbod. Kinderen die de lesstof beheersen, mogen zelfstandig verder en bieden we extra uitdaging. Kinderen die het lastig vinden, krijgen extra instructie en begeleiding. Dat kan ook buiten de groep zijn door een onderwijsassistent of door de taal/lees- en rekenspecialist.

Als kinderen naast dit aanbod behoefte hebben om meer praktijkgericht te leren, dan bieden we die mogelijkheid met de Beverklas. Kinderen beleven hier veel plezier aan en leren door te doen. Ook krijgen ze hierdoor zelfvertrouwen en ontdekken ze waar ze goed in zijn. Als kinderen behoefte hebben aan meer uitdaging, dan kunnen ze terecht in onze Dolfijngroep. Kinderen zitten ongeveer 1,5 uur in de week in de Beverklas of de Dolfijngroep, meestal met twee of drie jaargroepen tegelijk. Afhankelijk van de begeleiding die nodig is, is deze groep niet groter dan 10-18 kinderen.

Goede resultaten

Het is de taak van de school om leerlingen te helpen zich optimaal te ontwikkelen. Dat vraagt om goede leraren die dag in, dag uit met passie onderwijs geven en zichzelf continu blijven ontwikkelen. Hierdoor kan ieder kind optimaal presteren. We zijn er trots op dat we dit terugzien in de resultaten van onze leerlingen.

Op De Rank bieden we kwalitatief goed onderwijs aan en scoren daarmee al jaren boven het landelijk gemiddelde.