Ouderplatform

Aan onze school is een ouderplatform verbonden. Deze groep betrokken ouders denkt met de directeur mee over de school en het onderwijs.

Verlengde instructie 1

De directeur gaat meerdere keren per jaar met enkele ouders in gesprek over actuele thema’s die spelen in de school. Het ouderplatform is een waardevol klankbord waarin ouders door mee te denken een bijdrage leveren aan het onderwijs.

Leden van het ouderplatform

Erna de Jong

Erica 't Lam

Carolien Ooms

Esther Versluis

Robert Versluis