Onderwijs in de onderbouw

Spelend leren is essentieel in de ontwikkeling van jonge kinderen. Kleuters spelen in de klas in de gezellige themahoeken, buiten op het schoolplein en in het speellokaal.

Buiten en bewegend leren 5

In de kleutergroep:

In de eerste periode is het belangrijk dat iedereen zijn plekje vindt in de groep, zich veilig voelt. Spelenderwijs gaan de kinderen afspraken, routines ontdekken en hun omgeving verkennen om zo tot leren te komen. Er wordt gewerkt in thema’s die aansluiten bij hun belevingswereld. Een thema is de leidraad voor creatieve opdrachten, taalverwerving, muziek, spel, beweging en voorbereidend rekenen. Het spelend leren staat centraal. Samen ontdekken, verwonderen en spelen.
Spel en spelen is erg belangrijk bij ons onderwijs aan het jonge kind. De leerkracht kijkt wat het kind nodig heeft en sluit daarbij zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van het kind, maar probeert het kind ook uit te dagen om iets nieuws te ontdekken. Spelen brengt de ontwikkeling op gang en draagt bij aan de cognitieve, de motorische, de sociale ontwikkeling en de taalontwikkeling. We creëren een rijke leef –en leeromgeving door het lokaal functioneel in te richten met hoeken en spelmateriaal dat uitdaagt tot leren. Na iedere vakantie starten wij met een breekweek. Dit houdt in dat de kinderen in deze week de tijd krijgen om de regels en routines weer eigen te maken. In deze week bieden wij vrijblijvende werkjes aan en zijn de kinderen vooral aan het spelend leren.

We creëren een open en veilige omgeving, waarin kinderen leren nadenken en keuzes kunnen maken. De leerkracht biedt grenzen waarbinnen de kinderen in vrijheid kennis en ervaring kunnen opdoen. Hierdoor ervaren de kinderen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leren. We stimuleren de kinderen zelf naar oplossingsmethoden te zoeken en problemen op te lossen en opdrachten uit te voeren onder begeleiding en coaching van de leerkracht of onderwijsassistent.