Onderwijs in de onderbouw

Spelend leren is essentieel in de ontwikkeling van jonge kinderen. Kleuters spelen in de klas in de gezellige themahoeken, buiten op het schoolplein en in het speellokaal.

DeRank-37

Inspirerende thema’s van Sil op school

‘Sil op school’ is een flexibel kleuterprogramma vol variatie voor alle kinderen in groep 1 en 2. Kleuters leren aan de hand van thema’s, die aansluiten bij hun interesse. Zoals bijvoorbeeld Sil op school, Sil en de beestenboel en Sil en de appelpluk.

Binnen een thema besteden we aandacht aan creatieve ontwikkeling en muziek, maar ook aan rekenen, lezen en schrijven. Onze hoeken sluiten aan bij het thema. Zo kan het bij de appelpluk gaan over oogsten, dan maken we appelmoes en appelflappen en is er een groentewinkel in de klas.

Ontwikkeling

Naast het spelend leren hebben we veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kleuters. Het is belangrijk dat ze met plezier naar school gaan en zich veilig voelen.

Kinderen leren op school samen te spelen en elkaar te helpen. Ze leren elkaar te vertrouwen en durven voor elkaar op te komen. We volgen daarvoor de ontwikkelingslijnen. De doelen die daarbij horen, volgen we per periode en verwerken we in de thema’s.