Zorgpartners

Om goede zorg te verlenen aan kinderen werken we samen nauw met diverse zorgpartners.

Onderwijsassistent 1

Dyslexie

Bij sommige kinderen verloopt de lees- en/of spellingsontwikkeling niet zo soepel. Als er vermoedens zijn van dyslexie, behandelen wij op school een kind alsof het dyslectisch is. Dit betekent extra ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van extra instructie voor het technisch lezen, (zo gewenst) het vergroten van teksten en meer tijd voor toetsen.

Wanneer de lees- en/of spellingsontwikkeling stagneert, wordt soms gedacht aan dyslexie. Voor de vaststelling en het afgeven van een dyslexieverklaring is gespecialiseerd onderzoek door een bevoegd orthopedagoog of psycholoog noodzakelijk. Wij sturen daarvoor in samenwerking met ouders een schooldossier op naar ‘ZIEN in de klas’. Zij bepalen voor de gemeente welke kinderen in aanmerking komen voor een vergoed traject.

Wanneer een leerling in aanmerking komt voor een vergoed traject werken wij regelmatig samen met Leestalent. Een gespecialiseerde dyslexiecoach komt onder schooltijd hulp bieden aan uw kind, wanneer uit het onderzoek blijkt dat uw kind hiervoor in aanmerking komt. Meer informatie is terug te vinden via: www.leestalent.nl

Fysiotherapie

Op donderdagochtend is Vivian Duin-Lobato aanwezig in onze school voor het verzorgen van kinderfysiotherapie. Kinderen kunnen hier op advies van de (school)arts of intern begeleider naar verwezen worden. Meer informatie op: www.fysioduin-lobato.nl

De contactgegevens zijn:

Vivian Duin-Lobato
Fysiotherapie Duin-Lobato

T: 0347-373647
E: info@fysioduin-lobato.nl

Logopedie

In overleg met beide scholen in Meerkerk heeft De Spraakfabriek een werkplek binnen OBS De Springplank kunnen realiseren. Logopedist Marjorie van Sinderen (marjorie@spraakfabriek.nl) is werkzaam op donderdag in Meerkerk. Logopedie is mogelijk voor leerlingen van zowel CBS De Rank als OBS De Springplank. Ook peuters kunnen hier terecht. Meer informatie over Marjorie vindt u hier.

Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelding van uw kind kan via de website: www.spraakfabriek.nl/meerkerk/

Schoolmaatschappelijk werk

Kinderen hebben soms problemen die samenhangen met hun thuissituatie en leefomgeving. De schoolmaatschappelijk werker kan hierbij hulp bieden, zowel aan de leerkrachten als aan de ouders. Het schoolmaatschappelijk werk werkt nauw samen met de school en is onderdeel van de zorgstructuur. Hierdoor is het mogelijk om vroegtijdig problemen te signaleren en snel hulp te bieden. Veelal kan de hulp zelfs op school plaatsvinden.

Aanmelden bij School Maatschappelijk Werk is mogelijk via: de intern begeleider of direct bij de schoolmaatschappelijk werker zelf. Ondersteuning van een schoolmaatschappelijk werker is gratis en een verwijsbrief is niet nodig.

Linda van der Bosch is als schoolmaatschappelijk werkster aan de Rank verbonden. Meer informatie vindt u hier:

Jeugdgezondheidzorg (GGD)

Binnen onze school werken we ook samen met de collega’s van de GGD. Hierbij kunt u denken aan de onderzoeken door de jeugdverpleegkundige. Via de onderstaande link ziet u de personen die aan onze school verbonden zijn.

Marjolein Blaauw is als jeugdverpleegkundige aan onze school verbonden. Meer informatie over voor welke hulp u bij haar terecht kunt, vindt u hier: